jueves, 22 de septiembre de 2011

Socorrisme bàsic ASI II (Assistència Sanitària Immediata)

BREU DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs adreçat a primers actuants que pretén donar resposta amb eficiència a les asituacions d'emergència i als problemes de salut que se'ns plantegen a la nostra vida diària.

OBJECTIUS

Dotar d'eines als primers actuants per poder resoldre situacions que poden derivar o ja són urgències vitals

CONTINGUTS

Mòdul 1 – Urgències vitals
Terminologia mèdica bàsica

Pas (Prevenir - Alertar - Socórrer)
Exploració de la víctima
Suport Vital Bàsic
Obstrucció de la via respiratòria
Posicions d’espera
Hemorràgies, xoc i hemostàsia
Ferides
Contusions
Cremades
Actuacions elementals amb lesions als teixits tous


Mòdul 2 – Urgències mèdiques i traumàtiques
Lesions musculoesquelètiques

Urgències mèdiques
Urgències ambientals
Legislació


Mòdul 3 – Tècniques específiques
Diferencies de protocols
Oxigenoteràpia
Immobilitzacions amb material
Tècniques de càrrega i trasllat
Ús de material específic
Ambulància
Prevenció i extinció d’incendis
Comunicacions

DURADA 50 hores

TITULACIÓ/ACREDITACIÓ Diploma i certificat acreditatiu del curs · Carnet de socorrista

DESTINATARIS Persones externes. Voluntaris i voluntàries de Creu Roja, socorristes d’empreses i monitors d’activitats a l’aire lliure i d’altres professions que figuren a l’annex 2 del decret 225/1996 de 12 de juny · Tenir més de 16 anys
PAGINA PRINCIPAL.